800 215 223 POPTAVKA

TECHNICKÉ ÚDAJE


TEPELNÉ MOSTY V BETONOVÝCH DESKÁCH

V konstrukci obvodových zdí se projevují důsledky tepelných mostů mnohem výrazněji než dříve a to například u průběžných betonových stropů s balkonem, s atikou nebo stěnou. Betonové stropy zasahující z vytápěného prostoru do venkovního vedou chladnější teplotu do budovy. Důsledkem toho jsou vyšší náklady na vytápění, vznik plísní a poruchy ve zdivu.

Povrchové teploty Tepelné mosty

 

Izolační nosník NIL tepelně odděluje vnější krakorcovou desku od vnitřního stropu. Tepelný most se přeruší pomocí izolačního materiálu tl. 80mm nebo 120mm. Izolační nosník NIL současně drží balkonovou desku.

 

FUNKCE, SLOŽENÍ NOSNÍKU NIL A GEOMETRIE


Funkce:
Izolační nosníky se používají k přerušení tepelného mostu u předsazených betonových konstrukcí a k přenosu tahových, smykových a tlakových sil.

Složení nosníku NIL:
Izolační nosník NIL je složen z kotevních ložisek, která jsou společně s izolačními deskami spojeny v jeden celek. Délka výrobku je dle zadání zhotovena na míru. Díky tomu se systém vyznačuje vysokou variabilitou a snadnou manipulací.

  • Ložiska jsou vyrobena svařením nerezových prvků (tažený prut a diagonální tlačená část) a betonářské oceli, tlačné opěrky z úhelníku. Nosné prvky jsou svařeny do stabilního prvku. (Výška se stanovuje dle statického výpočtu.) Ložisko je symetrické, tzn. nezáleží na straně stropní a balkonové (pokud se nejedná o speciální výrobek).
  • Izolant je extrudovaný polystyren tl. 80mm nebo 120mm.
  • Spojovací prvky pro spojení jednotlivých ložisek a izolantu se používá betonářská ocel Ø 6mm. Spojením vznikne prvek potřebné délky.
Izolační nosník NIL  Izolační nosník NIL

 

GEOMETRIE IZOLAČNÍHO NOSNÍKU

Nosník NIL bokorysNosník NIL pohled shora

GEOMETRICKÉ IZOLAŘNÍHO NOSNÍKU

Geometrie izolačního nosníku

 

STATISTICKÉ HODNOTY

Únosnost ložisek NIL EX na 1bm

MRd1 = ohybová únosnost (kNm) pro délku balkonu 1m
VRd1 = smyková únosnost (KN) ložisek pro délku balkonu 1m

  16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 25 cm
Ks/m vzdálenost ložisek MRd1 (KNm) VRd1 (kN) MRd1 (KNm) VRd1 (kN) MRd1(KNm) VRd1 (kN) MRd1 (KNm) VRd1 (kN) MRd1 (KNm) VRd1 (kN)
2 50 cm 10 26,6 12,22 29,6 14,44 32,4 16,68 35 20,4 40,4
                       
2,5 40 cm 12,5 33,25 15,275 37 18,05 40,5 20,85 43,75 25,5 50,5
                       
3 33,5 cm 15 39,9 18,33 44,4 21,66 48,6 25,02 52,5 30,6 60,6
                       
3,5 28,5 cm 17,5 46,55 21,385 51,8 25,27 56,7 29,19 61,25 35,7 70,7
                       
4 25 cm 20 53,2 24,44 59,2 28,88 64,8 33,36 70 40,8 80,8
                       
5 20 cm 25 66,5 30,55 74 36,1 81 41,7 87,5 51 101
                       
6 16,5 cm 28,8 76,61 35,19 85,25 41,59 93,31 48,04 100,80 58,75 116,35
                       
7 14,5 cm 31,19 82,95 38,11 92,31 45,03 101,04 52,02 109,15 63,62 125,99
                       
8 12,5 cm 33,32 88,63 40,72 98,63 48,11 107,94 55,58 116,62 67,97 134,61
                       
9 11 cm 35,96 95,64 43,94 106,43 51,92 116,46 59,57 125,84 73,35 145,26
                       
10 10 cm 37,25 99,09 45,52 110,26 53,79 120,69 62,13 130,38 75,99 150,49

 

Únosnost jednoho ložiska NIL EX

MRd1 = ohybová únosnost jednoho ložiska
VRd1 = smyková únosnost jednoho ložiska

16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 25 cm
MRd1 (KNm) VRd1VRd1 (kN) MRd1(KNm) VRd1(kN) MRd1(KNm) VRd1(kN) MRd1(KNm) VRd1(kN) MRd1(KNm) VRd1(kN)
5,0 13,3 6,11 14,8 7,22 16,2 8,34 17,5 10,2 20,2

 

Únosnost jednoho ložiska NILS / TEX S

VRd1 = smyková únosnost jednoho ložiska

16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 25 cm
VRd1 (kN) VRd1(kN) VRd1(kN) VRd1(kN) VRd1(kN)
20 / 16 20 / 16 20 / 16 20 / 16 20 / 16

 

Hodnoty momentu a smyku vzhledem ke stěně